Zaakceptowane warunki użytkowania

Skuteczne rozpoczęcie: 9 kwietnia 2021

Witamy w EasePDF. Zaktualizowana wersja naszych Warunków korzystania z usługi obowiązuje od 9 kwietnia 2021 r. Zaktualizowane Warunki korzystania („Warunki”) można przeczytać tutaj. Warunki określają prawnie wiążące warunki między Tobą lub Firmą („Klient” lub „Ty”) a witrynami internetowymi, usługami i aplikacjami EasePDF.

Ta strona wyjaśnia Warunki, zgodnie z którymi możesz korzystać z naszych usług internetowych i/lub mobilnych, strony internetowej i oprogramowania udostępnianego w naszych usługach lub w związku z nimi. Uzyskując dostęp do tej witryny, zgadzasz się przestrzegać i być związanym następującymi warunkami. EasePDF może od czasu do czasu zmieniać niniejsze warunki, w tym produkty, usługi, ceny i programy wymienione na swojej stronie, a także dochodzić wszelkich środków prawnych i słuszności w przypadku naruszenia tych warunków.

Ograniczenie odpowiedzialności

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo w żadnym wypadku EasePDF ani jej pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek możliwe rodzaje szkód, w tym między innymi za szkody związane z użytkowaniem, danymi lub inne straty niematerialne wynikające z niniejszych warunków lub z nimi związane. . W żadnym wypadku EasePDF nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty lub obrażenia spowodowane włamaniami, manipulacjami lub innym nieautoryzowanym dostępem, korzystaniem z usługi lub konta oraz zawartych w nich informacji.

Obowiązki

EasePDF nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek potencjalne uszkodzenie lub utratę plików związanych z korzystaniem z naszych usług. EasePDF nie gwarantuje, że usługi naszej strony internetowej spełnią wszystkie Twoje specyficzne wymagania i wymagania. Nie ma gwarancji, że wyniki korzystania z usług są dokładne, bezbłędne lub nieprzerwane.

prawa autorskie

Niniejsza witryna internetowa i jej materiały (w tym między innymi teksty, grafika, logo, dźwięki i oprogramowanie) są materiałem chronionym prawem autorskim firmy EasePDF. Wszelkie prawa zastrzeżone. © EasePDF 2021 — bezpłatne i nieograniczone rozwiązanie PDF.

Zastrzeżenie

EasePDF nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia, przerwy, awarie usług i inne problemy związane z korzystaniem z Internetu i komunikacji elektronicznej lub innych systemów pozostających poza uzasadnioną kontrolą EasePDF.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo EasePDF i dostawcy zewnętrzni nie gwarantują, że:

  1. Korzystanie z dowolnego produktu będzie bezpieczne, terminowe, nieprzerwane lub wolne od błędów;
  2. Produkt będzie dobrze używany z dowolnym innym sprzętem, oprogramowaniem, systemami lub danymi;
  3. Produkt może w 100 procentach spełnić Twoje potrzeby lub oczekiwania;
  4. Przechowywanie jakichkolwiek danych jest całkowicie poprawne lub utracone;
  5. Produkty mogą automatycznie korygować błędy lub wady;
  6. W produkcie nie ma wirusów ani szkodliwych składników (może to wiązać się z problemami z przeglądarką).
Przesłane pliki

Surowo zabrania się przesyłania i wykorzystywania nielegalnych materiałów za pośrednictwem usług tej witryny. Jednocześnie wszystkie pliki zostaną automatycznie usunięte w ciągu 24 godzin przez serwer. Kiedy używasz Odblokuj PDF, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za Twoje działania i musimy upewnić się, że masz uprawnienia do usunięcia hasła z pliku PDF.

Linki do innych stron internetowych

EasePDF zawiera część tematyczną, więc nasze Usługi mogą zawierać łącza do innych witryn internetowych lub usług stron trzecich, które nie są naszą własnością ani nie są przez nas kontrolowane.

Jesteśmy gotowi udostępnić Ci niektóre interesujące lub przydatne treści lub strony internetowe, ale nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki jakichkolwiek stron internetowych osób trzecich lub ich usług. Dlatego ponosisz pełną odpowiedzialność za siebie, gdy przeglądasz strony internetowe osób trzecich w celu napotkania jakiegokolwiek ryzyka.

Aby uniknąć ryzyka, zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z warunkami i politykami prywatności tych podmiotów zewnętrznych przed przeglądaniem ich witryn internetowych lub korzystaniem z ich usług.

Znaki towarowe

„EasePDF” jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy EasePDF w Hongkongu. Znak towarowy EasePDF jest surowo zabroniony w odniesieniu do jakichkolwiek produktów lub usług, które nie należą do EasePDF, chyba że jest używany za naszą uprzednią pisemną zgodą. W przeciwnym razie będziemy stanowić naruszenie znaku towarowego i nieuczciwą konkurencję z naruszeniem prawa.

Sprzężenie zwrotne

EasePDF zawsze ceni opinie naszych użytkowników, niezależnie od tego, czy mają jakieś pytania, oczekiwania lub komentarze. Jednocześnie zawsze jesteśmy zainteresowani wyciąganiem wniosków z Państwa sugestii, które mogą nas promować, aby nasze usługi były coraz lepsze i doskonalsze. Jeśli zdecydujesz się przesłać komentarze, pomysły lub informacje zwrotne, zgadzasz się, że możemy z nich korzystać bez żadnych ograniczeń ani rekompensaty dla Ciebie. Możesz przesyłać swoje komentarze, pomysły lub opinie za pośrednictwem wielu kanałów.

Zainstalować EasePDF — bezpłatne rozszerzenie do przeglądarki Chrome w narzędziach PDF online?

Nie, dziękuję zainstalować